Kontaktní informace Technické parametry Provedení Elektromotor Příslušenství Povrchová úprava Požadavky na hluk Další požadavky
Q =
m³ * h⁻¹
p =
Pa
m. n. m.
Dopravované médium - čistý suchý vzduch
kg * m⁻³
°C
°C
°C
°C
Zóna výbušnosti (ATEX)
Provoz s frekvenčním měničem
Typ
Pohon motoru
Umístění ventilátoru
Směr otáčení oběžného kola
°
Olejotěsné provedení
P =
kW
n =
min⁻¹
U =
V
f =
Hz
Účinnostní třída
Termistory PTC (3ks)
Bimetalový spínač (termokontakt)
Kompenzátor na sání
Kompenzátor na výtlaku
Výpusť 1"
Kontrolní okno
Pružné uložení ventilátoru (tlumiče chvění)
Dvojitý rám
Lp =
dB(A)
Lw =
dB(A)