Poptávkový list:

Po vyplnění tohoto dotazníku Vám bude v com nejkratším termínu zaslána nabídka dle vašich požadavků. 

1. Výkonové parametry ventilátoru

 

Objemový průtok vzdušniny:

m3/s

 

Celkový tlak ventilátoru:

Pa

 

Hustota dopravované vzdušniny:

kg/m3

2. Ostatní parametry ventilátoru

 

Způsob uložení ventilátoru:

tuhé uložení pružné uložení

 

Směr otáčení ventilátoru:

pravotočivé levotočivé

 

Druh provozu ventilátoru:

trvalý přerušovaný

 

Počet a intervaly spouštění:

 

Regulační ústrojí ventilátoru:


3. Dobravované medium

 

Teplota vzdušniny pracovní:

°C

 

Teplota vzdušniny minimální:

°C

 

Teplota vzdušniny maximální:

°C

 

Typ media:

 

Výbušné medium:

ano ne

4. Prostředí pro provoz ventilátoru

 

Okolní prostředí:

venkovní(motor zakryt) pod přístřešek (motor bez krytu)

 

Teplota okolí minimální:

°C

 

Teplota okolí maximální:

°C

5. Pohon ventilátoru

 

Způsob pohonu:

 

Typ pohonu:

 

Typ elektromotoru:

min-1  kW  Hz

 

Pozn.:    pokud neznáte typ elektromotoru - doplní výrobce


6. Poptávající

 

Firma

Jméno

 

e-mail

tel/fax

Pokud chcete k poptávce něco doplnit, můžete zde.

copyright © 29.4.2008 RaVent s.r.o.
Design by ISSOFT